Giới thiệu

Công ty Cổ phần Năng lượng mặt trời Đông Nam Hải (DNH) được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0401852386 ngày 13/09/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cung cấp thiết bị năng lượng Mặt trời và các loại hình năng lượng tái tạo khác.

Hiện tại, DNH đang xúc tiến đầu tư các dự án Năng lượng mặt trời nối lưới và hoàn thành thi công một số dự án điện mặt trời áp mái ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

Dự án điện nối lưới mô hình trang trại, nhà máy điện mặt trời.

Dự án điện áp mái nhà phục vụ sinh hoạt cho hộ gia đình.

Dự án điện áp mái nhà phục vụ các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Dự án áp mái tại các doanh nghiệp sản xuất đơn lẻ, trong khu công nghiệp.