Điện năng lượng mặt trời: Vừa dùng vừa bán ở TP. HCM

Nhiều gia đình tại TP. HCM tận dụng sân thượng để lắp đặt pin năng lượng mặt trời, tự sản xuất điện để dùng vừa có thể bán lại cho ngành điện, chi phí giảm hơn một nửa.

Người dân và doanh nghiệp đã có thể vừa tự cung cấp điện, vừa bán điện cho EVN với giá 2086đ/kWh

Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới, người dân và doanh nghiệp đã có thể vừa tự cung cấp điện, vừa bán điện cho EVN với giá 2086đ/kWh. Chính sách này đã được Chính phủ thông qua và ban hành trong Quyết định số 11 và Thông tư số 6.

 

 

 

Nội dung chi tiết của Quyết định số 11 và Thông tư số 6:

 

Quyết định số 11 Chi tiết
Thông tư số 6 Chi tiết