Pin mặt trời Poly 330w

Pin mặt trời Poly 330w

Tấm pin quang điện AE 330-P6-72


  • Chủ đầu tư:
  • Ngày hoàn thành:
  • Sản lượng tháng:
  • Sản lượng lũy kế:


Tấm pin quang điện hãng AE của Đức, SX tại TQ , công suất mỗi Tấm là 330w

Công suất mỗi tấm pin: 330 Wp
- Loại pin: poly silic
- Hiệu suất chuyển đổi quang điện: 17 %
- Thời gian sử dụng: 30 năm
- Bảo hành : 12 năm (hiệu suất cam kết sau 25 năm vẫn trên 80%)

Liên quan